EU-støtte til ny vidensportal

Europæiske virksomheder kan få skærpet konkurrenceevnen, hvis de udnytter IT bedre. NewMediaLab er med i et EU-støttet projekt til forbedring af erhvervslivets e-kompetencer.

Mange små og mellemstore virksomheder i Europa udnytter kun en brøkdel af informations- og kommunikationsteknologiens potentiale. Ved at bruge IT-værktøjer mere effektivt i forretningsgangene, end virksomhederne gør i dag, kan konkurrenceevnen forbedres væsentligt.

»Flere rapporter viser, at virksomhederne på en række områder ikke er så villige til at bruge de forskellige muligheder, der ligger i at anvende en elektronisk platform i arbejdet. Det gælder inden for handel, hvor man kan blive bedre til at drive virksomhed ved hjælp af de elektroniske hjælpemidler. Men også vidensbaserede virksomheder kan blive bedre til at lagre og dele den viden, som medarbejderne har,« siger Søren Johansen, administrerende direktør for NewMediaLab...

BRANCHENYT
Læs også