Strid om jobkort til IT-arbejdere

Knap to måneder efter Integrationsministeriets afskaffelse af den såkaldte jobkort-ordning for IT-området, vil integrationsminister Bertel Haarder (V) have specialister med særlige kompetencer tilbage i ordningen. HK kræver dokumentation for, at specialisterne ikke allerede findes herhjemme.

Integrationsministeriet har inviteret arbejdsmarkedets parter til et møde for at drøfte, om danske virksomheder igen skal kunne ansætte specialister inden for IT-området uden at høre fagorganisationerne først.

I begyndelsen af juli tog integrationsminister Bertel Haarder området ud af jobkortordningen, der gør det let for virksomheder at ansætte særligt kvalificerede udlændinge. Årsagerne var høj arbejdsløshed blandt IT-uddannede, og at området ikke længere er en flaskehals...

Læs også