Erstatningssager mod Microsoft var grundløse

Microsoft Corporation er kommet endnu et skridt længere i bestræbelserne på at få afsluttet antallet af retssager, der verserer ved domstole rundt om i verden. Senest har dommer J. Frederick Motz ved distriktsdomstolen i San Francisco kasseret samtlige erstatningssager anlagt af forbrugere i staterne Oklahoma, Maryland, Kentucky og Connecticut.

I alle disse sager har forbrugere krævet erstatning, fordi de hævder at have betalt overpris på software fra Microsoft. Argumentet er, at eftersom Microsoft er blevet dømt for at have misbrugt sit monopol inden for operativsystemer til personlige computere, er det overvejende sandsynligt, at Microsoft også har taget overpris for disse operativsystemer, der alle sælges under Windows-navnet.

Dommer Motz går i sin kendelse slet ikke ind i sagens substans, men nøjes med at konstatere, at der ikke eksisterer noget lovgrundlag for at sagsøge Microsoft. I de fire stater siger loven klart, at forbrugere kun kan kræve erstatning, hvis de har købt varen direkte af Microsoft...

Læs også