Fattige lande i skyggen af nytårsfyrværkeriet

Mange af verdens fattigste lande er helt uforberedte på årtusindeskiftet, som måske kan føre til hungerkatastrofer.

Mindre end 200 dage inden klokkerne kimer det nye årtusinde ind må både FN og Verdensbanken se i øjnene, at verdens lande ikke bliver færdige med at løse År-2000 problemet, det der på engelsk er døbt Y2K. Og selv om det tekniske problem er mest udpræget i Vesten, ser det især uhyggeligt ud i den tredje verden, konkluderer FN, der netop har afholdt konference om den tekniske begivenhed.

Verdensorganisationen råder landene til at etablere nødberedskaber, der kan forebygge og afhjælpe katastrofer på alle vitale samfundsområder.

»Det er ikke muligt at opnå fuld kontrol over problemet inden den 31. december. Medlemslandene bør derfor koncentrere sig om etablering af nødplaner for alle systemer og aktiviteter, der har national vigtighed,« sagde formand for FNs arbejdsgruppe om nødberedskab, Ahmad Kamal, på konferencen, hvor der deltog 170 lande.

Info-epidemi

Også Verdensbanken appellerer nu til, at alle lande etablerer et nødberedskab, så man kan klare selv de værste katastrofesituationer.

»Med mindre end 200 dage tilbage til datoændringen må vi se i øjnene, at Y2K problemet er for globalt, for komplekst og for systematisk til at blive løst i tide. Vi skal fortsætte anstrengelserne med at rette fejlene, men vi må også i gang med at lave et nødberedskab,« siger chef for Information for Development (infodev), Carlos Braga, der kalder År-2000 problemet for informationsalderens første epidemiske udbrud.

Konsekvenserne af år 2000 problemet er hidtil blevet overset i Asien, Afrika, Latinamerika og Mellemøsten, fordi man har vurderet, at ulandene er mindre afhængige af computere end de velbeslåede industrilande. Men Verdensbanken gør opmærksom på, at selv de fattigste lande i den tredje verden i dag har datastyret centrale dele af deres infrastruktur som elforsyning, telekommunikation, hospitalsdrift og offentlige systemer.

En undersøgelse fra Verdensbankens viste i maj, at kun 15 pct. af udviklingslandene er gået i gang med at løse de tekniske problemer, som nytårsaften kan opstå i EDB-systemer og tekniske installationer, hvis de fejlagtigt forveksler år 2000 med år 1900. Kun 21 ud af de 139 udviklingslande har iværksat tilstrækkelige aktioner, mens andre 54 lande har lavet en national plan. Af de resterende lande erkender kun 33, at de overhovedet har et problem. Og mens de rige lande har penge og dygtige teknikere til at løse problemerne, er det svært at få afsat ressourcer i udviklingslandene, hvor problemer som borgerkrig, hungersnød og finansielle kriser får år 2000 problemet til at fremstå som en vag og fjern trussel.

Men både FN og Verdensbanken udtrykker bekymring for alvorlige konsekvenser for landenes økonomier og befolkningernes helbred og sikkerhed.

Så slemt kommer det dog formentligt ikke til at gå, vurderer Tue Madsen, År-2000 konsulent i det danske År-2000 Sekretariat.

Vant til teknologi-svigt

..

BRANCHENYT
Læs også