Arbejdsmiljø: Lovløse tilstande i firmabilerne

Det står skidt til med arbejdsmiljøet på de danske landeveje.

Mens kontorfolk, skolelærere og alle andre lønmodtagere får foretaget en såkaldt APV-vurdering af deres arbejdsplads, er vurderingerne stort set et ukendt begreb i langt de fleste af landets langt over 100.000 firmabiler.

En lovbefalet APV-vurdering af en arbejdsplads skal foretages bl.a. for at få rettet op på forkerte siddestillinger, for at nedsætte eventuelle stress-påvirkninger, fjerne unødige støjkilder og vurdere ulykkesrisiko og meget mere...

Læs også