Aktieoptioner i modvind

Trods betydelige usikkerhedsmomenter for de populære optionsprogrammer vælger mange virksomheder at fortsætte rullende ordninger eller indføre nye. Men en del medarbejdere siger nej tak.

Nogle siger nej tak, andre springer gerne på. Holdningen til at tildele og modtage aktieoptioner i dansk erhvervsliv er på ingen måde entydig i øjeblikket. Svingningerne mærkes tydeligt hos nogle af de største revisionsfirmaer, som skræddersyer aktieordninger til virksomhedernes medarbejdere.

Mindst tre gode grunde taler for at klappe hesten og se tiden an. Men andre grunde taler for at komme i gang eller fortsætte et rullende optionsprogram...

Læs også