Risiko for ekstra skatteregning

Et udlandsophold skal planlægges i god tid, hvis man har en stor pension.

Pensionsordninger er blandt de områder, der kan volde kvaler, når man siger farvel til en tilværelse som skatteyder i Danmark. Der kan blive tale om efterbeskatning af indskud på pensionen, inden man får lov at smutte ud af landet. Det gælder ratepensioner og pensioner med løbende udbetalinger.

Men ikke kapitalpensioner...

Læs også
Top job