Overenskomstaftale for journalister

Dansk Journalistforbund, DJ, og Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, indgik sent torsdag aften aftale om en fornyelse af overenskomsterne for de cirka 3000 journalister på dagbladsområdet.

Forliget omfatter blandt andet lønstigninger på knap fem procent i løbet af den treårige overenskomstperiode.

De afsluttende forhandlinger foregik i Forligsinstitutionen i København, men det var parterne selv, der ved direkte forhandlinger med hinanden nåede til enighed, oplyser DJ's forhandlingsleder, Claus Iwersen...

BRANCHENYT
Læs også