Lodskonflikt nærmer sig

Det kan få alvorlige konsekvenser for sikkerheden og miljøet i danske farvande, hvis en varslet konflikt blandt danske lodser træder i kraft den 1. juni.

Lodserne er utilfredse med, at de endnu ikke har fået overenskomst med staten efter at en ny lodslov trådte i kraft 1. december sidste år. Indtil videre har statslige styrelser under Forsvarsministeriet og Finansministeriet brugt henved 10 måneder på løn- og arbejdsvilkår for 135 lodser uden at det har resulteret i en overenskomst.

Fagligt hører Danske Lodser under Søfartens Ledere, og her siger sekretariatschef Fritz Ganzhorn, at man endnu engang venter på Personalestyrelsen...

BRANCHENYT
Læs også