Det var stormflod i Nordjylland

Virksomheder og personer kan nu i et vist omfang få erstattet eventuelle skader på bygninger og løsøre, der opstod i forbindelse med oversvømmelserne den 18.- 19. marts. Stormrådet har besluttet, at skaderne efter højvandet i Hanstholm og den vestlige del af Limfjorden fra Thyborøn til Sallingsundbroen og Nees Sund kan betragtes som stormflod.

Stormflodsramte får dermed mulighed for at få erstattet eventuelle skader på løsøre og bygninger. For at komme i betragtning skal skadelidte rette skriftlig henvendelse til deres forsikringsselskab senest den 21. maj.

Selv om man har været udsat for stormflodsskade, er det ikke sikkert, at man vil få erstatning, idet der i lov om stormflod og stormfald findes flere begrænsninger, blandet andet en selvrisiko...

BRANCHENYT
Læs også