Offentlig nettogæld stort set væk

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at stat, amter og kommuneres sammenlagt nettogæld alene sidste år er faldet med 110 milliarder kroner. Ved udgangen af 2006 var nettogælden på 43 milliarder kroner - tre procent af bruttoantionalproduktet (BNP). Til sammenligning udgjorde den offentlige nettogæld i 2003 udgjorde 22 procent af BNP.

Chefanalytiker i Dansk Bank Steen Bocian siger, at regeringen er forud med gældsafviklingen i forhold til den økonomiske 2010-plan.

- Der er ingen tvivl om, at gældsafviklingen i disse år foregår i et tempo, som er højere end forventet - og også højere end forventet i 2010-planen. Den hurtige gældsafvikling bør dog ikke blive en sovepude i finanspolitikken, der af hensyn til såvel konjunktursituationen som de langsigtede udfordringer fortsat skal være meget stram i disse år, siger han...

BRANCHENYT
Læs også