EU-regler om dyretransport skal granskes

SPF-Selskabets lange dyretransporter ind i Rusland har rejst tvivl om, hvilke krav om aflæsning og hvile, der kan stilles til transporterne, når de har passeret EU's ydre grænse. EU's forordning for dyretransporter skal nu nærlæses i Justitsministeriet for at fastslå, om alle de regler, der gælder for transporter inden for EU, også gælder den del af en lang dyretransport, der foregår uden for EU.

Samtidig vil justitsminister Lene Espersen (K) bede EU-kommissær Markos Kyprianou, der er ansvarlig for dyrevelfærd og dyretransporter, om at fremskynde et forslag om et loft over transporttiden for dyr.

Sagen er blevet aktuel, efter at en række lange transporter gennemført af landbrugets eget transportselskab, SPF-Selskabet, har været i pressens søgelys...

BRANCHENYT
Læs også