Lille underskud på betalingsbalancen

Betalingsbalancen for januar 2007 viser et underskud på 1,1 milliard kroner på de løbende poster, viser tal fra Danmarks Statistik.

Hovedårsagen til underskuddet var, at varer og løbende overførsler gav underskud på henholdsvis 1,4 og 1,7 milliarder kroner. Ser man på de seneste tre måneder, har betalingsbalancen haft et overskud på 2,5 milliarder kroner. Det er et fald på 7,4 milliarder set i forhold til den samme periode året før.

Handelsbalancen steg med 1,6 milliarder kroner december til januar og blev på samlet set 3,6 milliarder i årets første måned, viser tallene, der er sæsonkorrigeret og eksklusive skibe. Samlet faldt importen af varer med 1,9 procent, mens eksporten steg med 1,7 procent...

BRANCHENYT
Læs også