Dansk velstand blandt de højeste i EU

Danmark er et rigt samfund. Og det danske BNP pr. indbygger ligger i snit 13 procent over gennemsnittet for de 15 "gamle" EU-lande, hvis man blandt andet tager højde for forskellene i prisniveauerne mellem landene.

Danmarks Statistik har kigget på, hvor stort bruttonationalproduktet er pr. indbygger. Og her topper Luxembourg listen med at ligge 132 procent over gennemsnittet. På anden pladsen kommer Irland med 28 procent.

Blandt EU-15-landene er det Portugal, der ligger i bund med et BNP pr. indbygger, der er 34 procent lavere end gennemsnittet. Men tager man de nye EU-lande med i regnestykket, klarer Bulgarien sig dårligst. Her ligger BNP pr. indbygger 70 procent under EU-gennemsnittet...

BRANCHENYT
Læs også