Danske Dagblades Forening fik ikke medhold i klage

Brancheorganisationen Danske Dagblades Forening (DDF) fik ikke medhold i en klage over Morgendistribution Danmark, der er et samarbejde mellem Post Danmark og gratisavisen Nyhedsavisen.

DDF mente, at Konkurrencerådets godkendelse af samarbejdet rummer mange muligheder for konkurrenceforvridning. Blandt andet at Post Danmark har udlånt medarbejdere til Morgendistribution Danmark for at indsamle nøgler til boligkomplekser, og at Post Danmark bruger sin viden om, hvilke postadresser der modtager en abonnementsavis for at give Nyhedsavisen og Morgendistribution Danmark en konkurrencemæssig fordel.

Efter at have undersøgt forholdene har Konkurrencestyrelsen afvist klagen over Konkurrencerådets godkendelse af samarbejdet mellem den islandsk-ejede gratisavis og Post Danmark om distributionsselskabet...

BRANCHENYT
Læs også