Politisk aftale om 200 mio. forskningskroner

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om udmøntning af en forskningsreserve på 200 millioner kroner, som er afsat på finansloven for 2006.

Aftalen giver 150 millioner kroner til forskeruddannelse og betyder uddannelse af ca. 110 ekstra forskere med ph.d.-stipendium ud over det ekstra løft, som var i finansloven allerede.

Der er afsat 25 millioner kroner til Danmarks Grundforskningsfond, 15 millioner kroner til flere erhvervs-ph.d.'er og 10 millioner kroner til et nyt forskningsprogram om borgernes it-sikkerhed...

BRANCHENYT
Læs også