Frankrig belåner friværdien

For at rette op på en katastrofal økonomi vil Frankrig gøre det lettere at tage lån i friværdi i fast ejendom, som det bl.a. kendes i Danmark.

Paris

Den franske regering vil fra foråret forsøge at stimulere det private forbrug ved at gøre det muligt at bruge friværdien i fast ejendom som garanti for forbrugslån. Mens bl.a. danske husejere lige siden tinglysningsloven i 1927 har haft mulighed til at stille deres hus som sikkerhed for et ejerpantebrev til banken, når de ville investere i et nyt køkken, en ny bil eller en rejse til Mallorca, har systemet i Frankrig hidtil været anderledes stift...

BRANCHENYT
Læs også