Menneskerettighedsdomstol afgør eksklusivaftalers lovlighed

Er de danske eksklusivaftaler i strid med menneskerettighedskonventionen, og skal de derfor forbydes? Det kan blive afgjort på onsdag, hvor Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg afsiger dom i en sag om aftalerne.

Dommen er ventet med spænding af både fagbevægelse, arbejdsgivere og regering, for meningerne om aftalerne er stærkt delte.

I LO-fagbevægelsen vender forbundene generelt tommelen opad for aftalerne, mens Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd er imod aftalerne...

BRANCHENYT
Læs også