Dansk projekt kan mindske udledning af drivhusgas

En losseplads ved Næstved kan blive banebrydende i et dansk projekt, der skal begrænse den internationale udsivning af skadelig metangas fra lossepladser. Gassen dannes i gammelt husholdningsaffald, og den bidrager til den klimatruende drivhuseffekt.

Det danske projekt skal finde den bedste overdækning af gamle lossepladser, så metanen ikke siver ud og i stedet kan bruges som energi.

I det danske projekt deltager bl.a. Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Affaldsselskabet FASAN i Næstved og de fælleskommunale affaldsselskaber i RenoSam...

BRANCHENYT
Læs også