Mindre gyllelugt på vej på landet

Der er håb forude for landmænd, der gerne vil begrænse gyllelugten fra markerne. Forsøg ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, viser, at der kan være god økonomi i at gøre en særlig indsats for at få gyllen ned i jorden, så den ikke lugter så meget. Metoden, der kaldes nedfældning, kan gøre, at næringsstofferne udnyttes bedre og høstudbyttet dermed bliver højere.

- Hidtil har det ikke kunne betale sig at få gyllen ned i jorden, men nu tror vi på, at der kan blive økonomi i det, siger Torkild Birkmose, der er konsulent i planteavl ved Dansk Landbrugsrådgivning.

I dag bruger landmanden ofte en gylleudbringer, som via slanger lægger gyllen på jorden. Men hvis lugten skal mindskes, så skal gyllen helt ned i jorden...

BRANCHENYT
Læs også