Offentligt ansatte kvinder plaget af stress

Trods skærpet fokus på stress-problemer i det offentlige de seneste to år er de højtuddannede og i særdeleshed kvinderne stadig hårdt ramt.

En ny medlemsundersøgelse hos Dansk Jurist- og Økonomforbund, DJØF, viser samme høje stress-niveau som da indsatsen mod fænomenet blev indledt.

28 pct. af alle juristerne og økonomerne beklager sig over at være så stressede på grund af arbejdet, at det generer dem...

Læs også