Erstatninger bliver udhulet

Skiftende regeringer har i årevis set gennem fingre med, at erstatningerne til ofre for arbejdsulykker er blevet udhulet. De skadelidte får i flere tilfælde kun halvt så meget, som det var tilfældet, da Folketinget sidst regulerede reglerne for udbetalinger.

I stedet for at rette op på det forhold lægger regeringen op til at straffe en gruppe ofre, der i nogle tilfælde bliver overkompenseret.

»Oplægget i regeringsgrundlaget er yderligere et eksempel på, at man gerne vil gøre noget, når det falder forsikringsselskaberne for brystet, at nogle enkelte skadelidte tilsyneladende får for meget, hvorimod man ikke ønsker at gøre noget ved de eksempler, hvor skadelidte i voldsom grad underkompenseres. Det er i sig selv forunderligt,« siger advokat Søren Kjær Jensen, der har speciale i arbejdsskader...

BRANCHENYT
Læs også