Svin får mere medicin

Forbruget af antibiotika til dyr fortsætter med at stige. I 2004 blev der brugt over 10 procent mere end året før. Målt i kilo blev der brugt 113.700 kilo mod 103.200 kilo i 2003, fremgår det af nye tal fra Danmarks Fødevareforskning. Stigningen i forbruget er så iøjnefaldende, at forskerne nu vil undersøge årsagen.

Stigningen kan stort set tilskrives et øget forbrug af antibiotika i svineproduktionen, der brugte 81 procent af forbruget.

Det samlede forbrug af antibiotika til husdyr blev halveret, da landbruget holdt op med at bruge antibiotika som vækstfremmer. I både 2003 og 2004 er forbruget imidlertid steget igen...

BRANCHENYT
Læs også