ISS frikendt i sag om aktivering

Et fælles aktiveringsprojekt mellem ISS-koncernen og Hillerød Kommune fik i 2002 stemplet ulovligt og konkurrenceforvridende af Arbejdsmarkedsrådet i Frederiksborg Amt. Alligevel afgjorde Arbejdsretten tirsdag eftermiddag, at det ikke kommer til at koste rengøringskoncernen en krone, at aktiverede blev sat i sving for kontanthjælpen, skriver SiD's nyhedsbrev.

I kølvandet på arbejdsmarkedsrådets afgørelse rejste Dansk Funktionærforbund og LO krav om efterbetaling på 52.730,93 kroner i efterbetaling for manglende løn til en af de aktiverede.

Men Arbejdsretten fandt ikke grundlag for at påstå, at den aktiverede havde udført almindeligt arbejde, idet han i de godt tre måneders aktivering havde været under sidemandsoplæring - en funktion, som retten i sin afgørelse sidestiller med arbejde, der udføres af praktikanter og lignende...

BRANCHENYT
Læs også