Globaliseringen rammer de erhvervshæmmede hårdt

Globaliseringen slår også igennem på de mange hundrede arbejdssteder, hvor folk arbejder i beskyttede jobs, er i aktivering eller under revaldering.

Det bliver nemlig sværere og sværere at skaffe ordre fra indenlandske ordregivere, og det ses undertiden, at personalet bliver nødt til at lade de erhvervshæmmede fordrive tiden med at lægge puslespil.

De danske industrivirksomheder, der normalt får udført forholdsvis enkelt lønarbejde til lavpris på de beskyttede værksteder, i fængsler eller andre steder har også mærket, at det er billigere at få pakket søm i plastposer eller syet sengetøj i udlandet. Prisen kan konkurrere med den lave løn, som f.eks. psykisk handicappede kan opnå på et beskyttet værsksted...

BRANCHENYT
Læs også