Stærk vækst i vikarjob

Der bliver tilkaldt vikarer som aldrig tidligere, når den kommunale hjemmepleje svigter, eller der skal dækkes en vagt for en sygeplejerske, en læge eller sundhedshjælper på et sygehus.

Men også industrien og transportfirmaer tilkalder flere og flere vikarer, skriver Politiken. I 1996 var den samlede omsætning i landets vikarbureauer på knap 700 millioner kroner, men på blot syv år er omsætningen vokset til næsten 3,5 milliarder kroner sidste år, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I international målestok ligger Danmark stadig lavt i vikarforbrug. For eksempel er der fem-seks gange så mange vikarer i Belgien.
På det private arbejdsmarked har industrien, lager- og transportvirksomheder øget forbruget af vikarer fra 70 millioner kroner i 1996 til en milliard kroner i dag.

De faglige organisationer er ikke begejstret for en udvikling med stadig flere vikarer og løst ansatte. På langt sigt vil lønmodtagernes helbred lide overlast, lyder vurderingen...

Læs også