Mindre fald i ledigheden

Arbejdsløshedskurven har fået et lille knæk. Den sæsonkorrigerede ledighed faldt i september med 1300 fuldtidsledige til 173.300. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ser man på arbejdsløshedprocenten er faldet dog så lille, at den bevares på 6,3 procent, som den også lå på i august 2004.

Den sæsonkorrigerede fultidsledighed har i årets første seks måneder ligget stabilt på omkring 178.000, i juli faldt ledigheden til 171.600 for at stige igen i august til 174.600...

BRANCHENYT
Læs også