Faldet i ledigheden fortsætter

Den stigende ledighed lige efter sommeren blev kortvarig. I september faldt ledigheden igen. Der er nu 4.500 færre arbejdsløse end for et år siden.

Faldet i ledigheden, der har været i næsten alle måneder i år, fortsatte i september. Her faldt antallet af arbejdsløse med 1.300 personer, oplyser Danmarks Statistik.

Hidtil er arbejdsløsheden dog kun faldet langsomt. I januar i år stoppede de seneste års stigende ledighed. Men siden har faldet i ledigheden kun været forholdsvis beskedent, og vi venter stadig på det markante fald i antallet af arbejdsløse, som mange økonomer tidligere forudsagde ville indtræffe i andet halvår 2004...

BRANCHENYT
Læs også