Få får ret i gebyr-klagesager

Bankernes flyttegebyrer, rykkergebyrer og gebyrer i forbindelse med omprioriteringer er blandt de mest upopulære gebyrer, viser sammentælling af klagesager til Pengeinstitutankenævnet.

Omkring hver 12. klagesag, som er afgjort i Pengeinstitutankenævnet, handler om utilfredshed med bankernes gebyrer.

Det viser en gennemgang, som Jyllands-Posten har foretaget af de ca. 6.000 kendelser, der er afsagt, siden nævnet blev oprettet i 1988...

BRANCHENYT
Læs også