0

Kvinder bliver ikke værdsat i bygge-fagene

Der er kun få kvinder i de traditionelle håndværkerfag inden for byggeriet.

Kvinder har svært ved at komme til orde og få opfyldt deres ambitioner om anerkendelse og nye udfordringer, når de arbejder i traditionelt mandsdominerede byggefag. Derfor er der med undtagelse af malerfaget kun ansat meget få kvinder i byggefagene, og derfor søger kvinderne oftest videre inden for andre fag.

Det konstaterer faglærer Lone Thrane, der er uddannet tømrer og har arbejdet som tømrer i en årrække, inden hun fik job som underviser på Københavns Tekniske Skoles snedker- og tømrerlinie. Hun står sammen med Elsebet Frydendal Pedersen, der er forsker på Danmarks Tekniske Universitet, BYG-instituttet, bag bogen Women in Construction, der udkom i Danmark i foråret, og som er lavet i samarbejde med et engelsk forskerhold bestående af kvinder.

»Det er jo reelt lige så nemt for en kvinde at begå sig på en byggeplads, som det er for en mand, når man først er faldet til. Det er imidlertid sværere for kvinderne at få anerkendelse for deres indsats, og de bliver ikke inviteret til at stille op til tillidsposter eller får tilbud om at avancere eller eksempelvis blive medejere i samme omfang, som deres mandlige kolleger. Derfor søger kvinderne i højere grad ud af fagene igen,« konstaterer Lone Thrane. »For hver enkelt kvinde er der en personlig begrundelse, når hun søger ud af det praktiske håndværksfag igen. Men samlet set, er det altså noget med, at kvinderne ikke oplever den samme anerkendelse som mændene. Derfor falder de fra, og derfor er der med undtagelse af malerfaget kun meget få kvinder ansat i traditionelle byggefag,« siger Lone Thrane, der selv er i gang med at læse til cand. pæd. i generel pædagogik.

Sjak af mænd

Hun får støtte i sit synspunkt af Elsebet Frydendal Pedersen, der har forsket i arbejdsvilkårene i byggebranchen og kvinders forhold i primært den europæiske byggebranche. Hun har blandt andet udforsket årsagerne til, at der er så få kvinder ansat i byggefagene.

»Det handler jo ikke om, at det kræver så meget fysisk styrke, så det er umuligt for kvinder at arbejde inden for byggefagene. På moderne arbejdspladser er det hårde og fysiske arbejde overtaget af teknik. Derimod drejer det sig om planlægning og overblik og om evnen til at samarbejde, hvis man skal begå sig på en arbejdsplads. Og det kan både mænd og kvinder finde ud af.

Men kvinderne blive jo ikke modtaget med åbne arme på arbejdspladserne. De får det at vide i festtalerne. Men det sker jo ikke. Tværtimod er det det gamle forsørgerbegreb, som gør, at sjakket består af mænd. Hvis man kender en, der skal ind i sit sjak, så er det en mand, der skal forsørge en familie. Så derfor er det også kun få kvinder, der kommer ind på den type arbejdsplads. Og derfor er det kun få kvinder, som forbliver håndværkere inden for byggefagene,« lyder Elsebet Frydendal Pedersens bud på, at kun 2 - 3 procent af de ansatte inden for de traditionelle håndværksfag bortset fra malerfaget er kvinder.

Tækkemand på Grønland

Generelt glider hen ved en fjerdedel ud af håndværksfagene inden for de første måneder, de stifter bekendtskab med faget eller uddannelsen inden for faget. Og det gælder både mænd og kvinder. Desuden er det ifølge Elsebet Frydendal Pedersen også i vid udstrækning sådan, at det ofte er kvinder, som ikke har mulighed for at blive inden for deres fag, fordi det som regel er kvinderne, der flytter med deres ægtefæller.

»Så står de i den situation, at der ikke er noget arbejde at søge inden for deres fag. Det har vi et eksempel på i bogen, hvor en kvinde var glad for sit job som kranfører. Men hun måtte stoppe, fordi der ikke var noget arbejde at søge, da hun flyttede med sin mand til et andet sted i landet. Så uddannede hun sig som tækkemand, men arbejder nu på Grønland som lærer,« fortæller Elsebet Frydendal Pedersen. Men der kan ifølge forskeren fra DTU Byg også være en sandhed i, at for mange kvinder kan et håndværkerfag være for fysisk hårdt. Men det er en sandhed, der også gælder for mange mænd, fastslår Elsebet Frydendal Pedersen.

niels.hoejland@jp.dk  • Titel: Women in Construction


Redigeret af: Linda Clarke, Elisabeth Michelsens, Elsebet Frydendal Pedersen, Barbara Susman og Christine Wall

Forlag: Reed Business Information i samarbejde med European Institute for Construction Labour Research (CLR)

Pris: kr. 200.- clarkel@wmin.ac.uk

Endnu ikke udgivet i Danmark

BRANCHENYT
Læs også