Møller kan klare dansk elforbrug

Vindmøller kan i løbet af de næste 30 år teknisk blive i stand til at levere så megen el, at det svarer til hele det danske forbrug.

Det vil dog kræve store investeringer i bl.a. elektrisk isenkram, som kan opbevare og levere strøm, når vinden ikke blæser, kombineret med en større udveksling med udlandet.

Skulle man beslutte sig for en massiv udbygning af den danske produktion af vindmøllestrøm, vil der være gode muligheder på havet. For i takt med, at vindmøllerne bliver stadig større, spares der penge på elektriske forbindelser, færre platforme og mindre servicering. Alt sammen faktorer, der gør det muligt at rykke parkerne betydeligt længere til havs end i dag...

Læs også