Systembolaget under angreb

EU-Kommissionen stævner Sverige for at få fjernet Systembolagets monopol på import af spiritus.

Kommissionen vurderer, at Systembolagets eneret til at importere spiritus fra andre lande er i strid med traktatens bestemmelser om varernes fri bevægelighed, og har besluttet at stævne Sverige for EF-Domstolen, skriver avisen Riksdag & Departement.

Beslutningen kommer efter langvarige forhandlinger med den svenske regering. I efteråret sendte Kommissionen en såkaldt motiveret udtalelse - en sidste advarsel - til Sverige...

Læs også