DR-konflikt afværget - mæglingsforslag på bordet

Truslen om konflikt i Danmarks Radio afværget i denne omgang. Mæglingsforslag skal nu til godkendelse hos forhandlingsparterne.

Den varslede konflikt i Danmarks Radio fra natten til torsdag bliver ikke til noget. Efter 38 timers forhandlinger i Forligsinstitutionen i København mellem DR og en række fagforeninger fremsatte forligsmand Kaspar Linkis klokken to torsdag morgen et mæglingsforslag.

Mæglingsforslaget skal godkendes af DR's bestyrelse og ved urafstemning hos organisationernes medlemmer. Resultatet af urafstemningen skal foreligge senest den 12. august. Det betyder, at en konflikt tidligst kan bryde ud den 17. august. Da forligsformanden har sammenkædet resultaterne i et samlet mæglingsforslag, kan en enkelt gruppe ikke forkaste resultatet på egen hånd...

Læs også