Færre klager over ejendomsvurderingen

Danske boligejere klager kun halvt så meget over ejendomsvurderingen som tidligere.

Det viser en opgørelse, som Told & Skat har foretaget efter klagefristens udløb torsdag. Der var indløbet 9.500 klager, og selv om der denne gang ikke er foretaget vurdering af erhvervsejendomme, men kun ejerboliger, skønner Told & Skat, at antallet af klager generelt er halveret.

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) mener, at det skyldes skattestoppet...

Læs også