Esbjerg og Billund i luftslagsmål

Billund Lufthavn klager til konkurrencemyndighederne for at få stoppet rabatter til Ryanair, som de anser for at være konkurrence-forvridende.

Billund Lufthavn klager nu til konkurrencemyndighederne for at få stoppet de massive rabatter, som Esbjerg Lufthavn yder til lavprisselskabet Ryanair. Den jyske lufthavn anser rabatterne for at være stærkt konkurrenceforvridende, og man er utilfreds med, at hverken Statens Luftfartsvæsen eller Trafikministeriet griber ind over for prisaftalen, som lufthavnsledelsen i Billund anser for at være ulovlig.

Ryanair betaler kun 38 kr. for hver passagerer, der flyver med lavprisselskabet til London, mens de officielle og godkendte takster og afgifter i Esbjerg Lufthavn for andre operatører udløser en udgift pr. passager på mere end 150 kr. Billund Lufthavn har derfor beregnet, at hvert fly, der letter fra Esbjerg, får en rabat på mere end 12.000 kr. Lufthavnen er ejet af Esbjerg Kommune, og den gav sidste år et underskud på 3,6 mio. kr...

Læs også