Minister lægger op til ny praksis i skattesager

Skatteminister Svend Erik Hovmand (V) finder domstolenes praksis med ikke at foretage konkrete skatteansættelser i tvister mellem skatteydere og lokale skatte-forvaltninger utilfredsstillende.

Der er nu hjælp på vej til de borgere, som efter flere års slagsmål med lokale skatteforvaltninger om en skønsmæssig ansættelse af indtægter og fradrag oplever, at en sejr ved domstolene blot betyder udsigt til et nyt opgør med kommunens skattefolk, fordi domstolene ikke ønsker at foretage konkrete skatteansættelser.

Efter at Jyllands-Posten de seneste dage har stillet skarpt på problemet, oplyser skatteminister Svend Erik Hovmand (V), at han som udgangspunkt er enig i, at situationen er uholdbar for alle parter...

Læs også