Amterne afleverer gigantisk pensionsbombe

I løbet af de kommende vil en stor del af de 12.000 tjenestemænd i amterne gå på pension. Forsikringseksperter skønner, at amternes samlede pensionsforpligtelser overstiger 40 milliarder kroner. Og i modsætning til kommunerne har amterne ikke forsikret sig mod pensionsbyrden.

Spørgsmålet er, hvem der skal betale, når amterne nedlægges. Kommunerne, der i forvejen døjer med en stor pensionsbyrde, risikerer en voldsom ekstra regning, når flere tusinde tjenestemænd flytter deres arbejdsplads fra amterne til kommunerne.

Her står man i forvejen med en gigantisk pensionsbyrde, som Kommunernes Landsforening (KL) tidligere har anslået til 100 milliarder kroner...

Læs også