Uændret overskud på betalingsbalancen

Overskuddet på betalingsbalancen i marts er netop opgjort til 2,5 mia. kr. på de løbende poster. Tallet er uændret i forhold til februar, men en stigning i forhold til samme måned sidste år, hvor overskuddet var 1,1 mia. kr.

Danmarks Statistiks opgørelse viser, at det månedlige gennemsnit for de tre første måneder udgør et overskud på 2,9 mia. kr. mod 2,8 mia. kr. samme periode sidste år. Den udvikling skyldes forbedringer for tjenester og for løn-og formueindkomst, mens der er forringelser for varer og for løbende overførsler.

Samhandlen med udlandet viser, at handelsoverskuddet faldt til 4,3 mia. kr. fra 4,4 mia. kr. i februar, når det opgøres sæsonkorrigeret og eksklusive skibe...

Læs også