Amterne afleverer gigantisk pensionsbombe

I løbet af de kommende år vil en stor del af de 12.000 tjenestemænd i amterne gå på pension. Forsikringseksperter skønner, at amternes samlede pensionsforpligtelser overstiger 40 milliarder kroner. Og i modsætning til kommunerne har amterne ikke forsikret sig mod pensionsbyrden.

Spørgsmålet er, hvem der skal betale, hvis amterne nedlægges og flere tusinde tjenestemænd flytter deres arbejdsplads fra amterne til kommunerne. Ikke os, siger formanden for kommunerne Ejgil W. Rasmussen.

- Det ville være en helt urimeligt byrde. For mig at se, at der kun to steder at sende regningen hen. Enten til de nye storregioner, der afløser amterne, eller til staten, siger han...

Læs også