EU siger god for løntilskud til nytilkomne indvandrere

EU-kommissionen har givet Danmark lov til at benytte mere fleksible løntilskud for at få nye flygtninge og indvandrere i job efter ankomsten til Danmark.

De nye regler, som kommer til at gælde allerede fra 1. juni, gør det muligt for kommunerne at lave helt individuelle aftaler om løntilskud med virksomhederne, når de ansætter en indvandrer eller en flygtning, der er i gang med det treårige integrationsforløb.

Lønnen skal følge overenskomsterne, men kommunen og virksomheden bestemmer selv størrelsen på løntilskuddet og længden af perioden, så det matcher den enkelte persons kvalifikationer og virksomhedens behov. Dog må løntilskuddet ikke overstige 55 kroner i timen, og det må maksimalt gives i 12 måneder...

Læs også