Minister garanterer job med løntilskud

Ledige, der sendes i job med løntilskud, har krav på mindst et års beskæftigelse, fastslår EU-kommissionen.

Det tvinger beskæftigelsesministeren ud i en feberredning for de nye tilskudsjob, der er en af hjørnestenene i regeringens beskæftigelsesplan "Flere i arbejde".

EU har gjort det klart over for regeringen, at kommunerne ikke må sende langtidsledige i job med løntilskud, hvis aftalen kun gælder i tre, seks eller ni måneder. EU-reglerne kræver nemlig, at den ledige ansættes i mindst et år...

Læs også