Dansk Metal: AF misbruger løntilskud

Siden regeringen indledte kampagnen for flere job med løntilskud, har flere af Metals a-kasser oplevet eksempler på, at Arbejdsformidlingen, AF, har tilbudt virksomhederne tilskud til ganske almindelige job.

"Der er tale om rent misbrug af ordningen. Ganske almindelige job bliver omdannet til job med aktiveringsydelse og løntilskud," siger forbundssekretær Valther Andersen, Dansk Metal.

Dansk Metal mener, at misbruget er en direkte konsekvens af beskæftigelsesministerens krav til landets arbejdsformidlinger om at finde 4.000 nye tilskudsjob inden 1. juli...

Læs også