Arbejdsgivere advarer mod rene etniske skoler

Flere arbejdsgiverorganisationer opfordrer nu politikerne til - om nødvendigt med kvoter - at få fordelt danske og etniske børn ligeligt på skolerne. Ellers skader det integrationen, og det kan få alvorlige konsekvenser i fremtiden, hvor behovet for arbejdskraft stiger.

Opfordringen kommer fra Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) og Dansk Handel & Service, der mener, at politikerne bør gribe ind for at sikre en mere jævn fordeling end i dag.

- Ellers får vi de der fuldstændig danske klasser uden nogen med anden etnisk baggrund eller omvendt. Og det er ikke gavnligt, siger Poul Erik Pedersen, formand for Dansk Handel & Service...

Læs også