Dioxin-alarm: Stop for sildefiskeri

Problemerne med dioxin-forureningen i Østersøen er åbenbart så stort, at Fødevareministeriet nu også griber ind overfor sildefiskeriet.

Ministeriet oplyser, at sild fanget i Østersøen øst for Bornholm har et så stort indhold af det kræftfremkaldende stof, at de overskrider grænseværdierne. Derfor har ministeriet besluttet at stoppe fiskeriet efter sild i området.

Indgrebet sker knap to måneder efter, at Fødevareministeriet dikterede et lignende stop for fiskeri efter laks i Østersøen...

Læs også