Boom i cigaretsalg efter afgiftsfald

Sidste år steg salget af cigaretter med 10 procent, men isoleret set var det i sidste kvartal, da afgifterne blev sat ned og prisen faldt, at salget boomede.

Selv om der er blevet købt stort ind af cigaretter, er det dog endnu for tidligt at sige, om det forøgede salg også er ensbetydende med, at der ryger mere røg ned i de danske lunger. Formentlig har prisfaldet på cigaretter flyttet noget af grænsehandlen tilbage til de danske butikker, men al erfaring viser, at prisen på tobakken også har betydning for rygerne og rygningen.

Konsulent i Sundhedsstyrelsens forebyggelsessekretariat Jørgen Falk vil blive overrasket, hvis ikke det viser sig, at de billige cigaretter har fået rygere til at ryge mere, har fået nogle rygere til alligevel ikke at holde op med at ryge lige nu og har fået nogle unge til at begynde at ryge...

Læs også