Flere klager over forsikringen

Ankenævnet for Forsikring fik i 2003 det næsthøjeste antal klager i nævnets 29-årige historie. 2860 gange i årets løb følte forsikringskunder sig så dårligt behandlede af deres selskab, at de klagede. Det er en stigning i forhold til 2002 på 5 procent.

Men samtidig viser opgørelsen, at kun et fåtal - 11 procent - får helt eller delvis medhold. Regner man forligte sager med, får 30 procent "noget" ud af at klage - forstået på den måde, at de efter klagen er stillet bedre, end forsikringsselskabet havde stillet dem i udsigt.

Årsagen til væksten i klagesager er ejerskifteforsikringer og forsikringer mod kritisk sygdom. Begge typer er i kraftig vækst, og det har ført flere klager med sig...

Læs også