Professor Werlauf afgør jysk elfusion

Visionen om Jyllands største elselskab med 278.000 kunder centreret omkring Århus, Horsens og Sønderborg bliver i løbet af de kommende dage enten skudt ned eller holdt i live af en af landets førende eksperter i selskabsret, professor dr. jur. Erik Werlauff.

Fusionen hænger i en tynd tråd, efter at 86 ud af 144 fremmødte hos ESS torsdag aften stemte for fusionen mellem ESS, NRGi og Energi Horsens.

»Vore vedtægter siger, at en fusion skal vedtages med tre femtedele af stemmerne. Det svarer til 86,4 personer. Men der var en blank stemme ved afstemningen. Spørgsmålet til Werlauf er nu, om den stemme skal tælles med. Viser juraen, at det ikke behøver at være tilfældet, er flertallet hjemme,« siger adm. direktør Ole Balle Pedersen fra ESS...

Læs også