Lettere at jagte piratkopister

Fremover kan der nedlægges fogedforbud mod teleselskaber, hvis deres kunder bruger selskabets internet-forbindelser til at videresende piratkopier.

Det er resultatet af en kendelse fra Østre Landsret.

Afgørelsen modtages med stor tilfredshed hos Antipiratgruppen, der bekæmper piratkopiering...

Læs også