Bella Center opgiver køb af Øksnehallen

Bella Center i København vil alligevel ikke købe Øksnehallen.

Beslutningen skyldes, at Bella Center i tilbudsmaterialet havde bedt om at få belyst en række spørgsmål. Og det er ikke sket i tilstrækkelig grad, mener centerets ledelse efter at have holdt flere møder med Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning.

Bella Center savner bl.a. økonomiske oversigter over indgåede kontrakter for de to kommende år samt en oversigt over omsætningen i restauranten fordelt på salg inden for de forskellige aktiviteter...

Læs også