Hatting satser på nye EU-lande

Hatting Bageri er sammen med fem andre europæiske dybfrostvirksom-heder gået sammen om at etablere en fælles salgsorgani-sation med hovedsæde i Warszawa.

Samarbejdet har fået navnet Starbrands. Dets formål er at opdyrke og udnytte de nye store markeder for fødevarevirksomheder i de 10 nye EU-lande.

»Selv om vi i forvejen arbejder internationalt, har hverken vi eller de fem andre virksomheder mulighed for selv at håndtere disse store markeder effektivt,« siger Hattings direktør, Bent Pultz-Larsen, som baggrund for initiativet...

Læs også